Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky

Podmienky prijatia občanov do zariadení sociálnych služieb

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálnu službu je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych vecí Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (pre typ sociálnej služby špecializované zariadenie), alebo na obecný či mestský úrad - podľa trvalého bydliska (pre typ sociálnej služby zariadenie pre seniorov).

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo obecný/ mestský úrad „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

"Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" spolu s prílohami a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ zašlite na našu adresu. 

prijatie02.jpg


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka