Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jedálny lístok

 

Celodenné stravovanie

Celodenné stravovanie je zabezpečené vlastnou kuchyňu, strava sa podáva v štyroch jedálňach v priestoroch ZpS a Špecializovaného zariadenia.

Pripravujú sa 3 druhy diét:

 • racionálna
 • diabetická
 • šetriaca
 1. Stravníkmi v ZSS sú:
 • prijímatelia sociálnych služieb
 • zamestnanci ZSS
 1. Ďalšími stravníkmi sú:
 • občania, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
 • občania obce, ktorí dovŕšili dôchodkový vek
 • žiaci a zamestnanci ZŠ
 • deti a zamestnanci MŠ
 • zamestnanci iných organizácií, ktorí vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru činnosť súvisiacu s prevádzkou ZSS
 • študentom v čase vykonávania praxe v ZSS
 1. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia ZSS.
 2. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.
 3. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
 4. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
 5. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnym ročným obdobiam, zvyklostiam danej lokality a pripomienkam stravníkov. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky.
 6. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú vedúca sociálno – zdravotného úseku a zástupca obyvateľov. Jedálny lístok schvaľuje štatutár zariadenia.

 

Jedálny lístok: 21.10.2019 - 27.10.2019 (43.týždeň)

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka